Gjenvinning

Tall fra 2007 viser at følgende ble gjenvunnet:
76,7% av all emballasjekartong
71,2% av all drikkekartong
85,0% av all plastemballasje
90,0% av all glassemballasje
65,1% av all metallemballasje
95,9% av all bølgepapp

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital