Priser for lokale mottak

Priser for husholdninger for levering av avfall til Hestemyr i Risør

Papp, brun fiber Gratis for alle
Papir avsverting Gratis for alle
Plast (emballasje) Gratis for alle
Hageavfall, skogsvirke Gratis for alle
Jern, metaller m.v. Gratis for alle
Bildekk u/felg Gratis for alle
EE-avfall inkl. store kuldemøbler uten KFK Gratis for alle

Priser ved levering etter volum fra private husholdninger (helårs- og fritids) på lokale gjenbruksstasjoner (ikke PCB og trykkimpregnert). Det forutsettes at alt avfall som skulle vært sortert ut, faktisk er skilt ut.
 

kr. inkl.mva
Levering av inntil 4 sekker med sortert ekstra avfall. 50
Restavfall/blandet avfall med privatbil og tilhenger 0 - 1 m3 100
Restavfall/blandet avfall med privatbil og tilhenger 1 - 3 m3 200

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital