Fritak for renovasjonsplikt for helårsboliger som står tomme


Det gis fritak for renovasjonsplikt for helårsboliger som skal stå tom i mer enn 1 år.
Fritak gis kun for ett år av gangen, og gjøres gjeldende fra påfølgende avgiftstermin, etter mottatt søknad.
Det må søkes på nytt innen en måned før fritaksåret er slutt, for å få fritak året etter.
Utsendte fakturaer som følge av for seint mottatte søknader, blir ikke kreditert eller tilbakebetalt.


Søknadskjema

 
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital