GEBYRREGULATIV FOR RENOVASJON OG SLAM


RTA sender faktura til alle abonnenter i Vegårshei, Risør, Gjerstad og Tvedestrand. Denne inneholder gebyr for renovasjon og slam (ikke kommunal kloakk), for alle helårsboliger og fritidsboliger.

 

RTA deler årsgebyret og sender faktura 3 ganger i året til helårsabonnenter. Abonnenter som betaler for fritidsboliger blir fakturert en gang i året, og hele årsgebyret forfaller i sin helhet på våren.

 

GEBYR FOR RENOVASJON OG SLAM 2019:

Vegårshei   Risør     Gjerstad    Tvedestrand

 


 
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital