Leveringspunkter

Vi har utplassert containere eller igloer på forskjellige steder i kommunene, hvor det kan leveres glass og metall fra husholdningsemballasje.

Containere fra UFF, for tekstiler og sko, er plassert rundt i distriktet. Der kan det leveres helt og pent tøy for ombruk eller salg til inntekt for u-hjelp.

Farlig avfall skal som regel leveres hos RTA på Hestemyr, eller på våre lokale mottak i åpningstiden.
Les mer om hva man kan levere på de ulike leveringspunktene:

 


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital