Sortering

Vi produserer mer og mer avfall for hvert år som går.  I 2008 lagde hver av oss 434 kg søppel i gjennomsnitt .
Derfor er det viktig med kildesortering og et mottaksystem som fungerer.  Hos oss i RTA ser vi viktigheten av at minst mulig kastes, og at så mye som mulig gjenvinnes.

Gjør du din del av kildesorteringsjobben, skal vi sørge for resten.  Vi vet det nytter. Stadig mer gjenvinnes. Se tall fra 2007 som viser hvor mye som gjenvinnes.

Kildesortering:
Betyr altså at vi sorterer kasserte produkter og emballasje, og samler de forskjellige avfallstypene for seg.

Klikk på en av dunkene eller søppelsekken under for å se informasjon om hva som skal kastes i denne:
Kildesortering gir flere fordeler:

Materialgjenvinning:
De ulike avfallstypene kan brukes som råvare i produksjon av nye varer. "Ressursene" holdes på den måten i et kretsløp, og reduserer behovet for å hente ut nye naturressurser, som igjen gir lavere energiforbruk i produksjonen av nye varer.
Miljøsanering:
Farlige stoffer blir indentifisert(funnet) og tatt hånd om på en forsvarlig måte. Resten går til gjenvinning.
Energigjenvinning:
Det som ikke kan gjenvinnes til nye produkter blir sendt til forbrenningsanlegg, som lager varmt vann og strøm til oppvarming.
Noen avfallsdeponier samler opp gass, og ytnytter denne til varmt vann og strøm.
Rimelige renovasjonsavgifter:
Høy andel sortert avfall er med på å holde avgiftene så lave som mulig.

Lurer du på hvordan du skal sortere? Se sortere.no


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital