Fritidsboliger

Renovasjon for fritidsboliger:

Ordningen for fritidsrenovasjon er under omlegging. Mange av fritidsabonnentene i RTA-området er våren 2016 gitt tilgang til avlåste avfallsbuer med kildesortering (kalt "sorteringsbuer"), og de fleste vil komme dit i løpet av året 2016. Den nye ordningen er tilgjengelig hele året.

For de som ennå er ikke tildelt plass i ei sorteringsbu, vil det enn så lenge være gammel ordning med containere. Den gamle ordningen er tilgjengelig fra ca. påske til midten av oktober.

 

Slam ved fritidsboliger:
Innføring av tømmerutiner på slam ved fritidsboliger ble satt i verk 01.01.2009
Ifølge utslippstillatelsen som kommunene gir i forbindelse med minirenseanlegg og slamavskillere, ligger der krav til faste tømmerutiner.Dette har vi nå satt i system. Vi har hatt en rydde jobb, og alle med slike anlegg skal fra 01.01. 09 bli tatt med på faste tømmeruter.

Anlegg tilhørende helårsboliger skal tømmes hvert annet år.
Anlegg tilhørende fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år.

Dette er gebyrpålagt, og fritidsboligene vil altså få et årlig gebyr som tilsvarer ½ årsgebyr av hva helårsboliger betaler.

Er der tett tank til fritidsboligen, skal denne tømmes hvert år. Gebyret er det samme som tett tank helårsbolig.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital