Om RTA

Risør- og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS ble etablert i 1997 og eies av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei, og har ansvar for innsamling og håndtering av avfall og slam i de fire kommunene.

Se felles slam- og renovasjons-forskrifter.

Forurensningsloven gir kommunene et ansvar for å samle inn og behandle avfall fra husholdningene. Dette ansvaret har kommunene løst gjennom kildesortering og effektive løsninger for transport og behandling av avfallet. Gode behandlingsløsninger er en viktig del av kampen for bedre miljø og klima.

Gjør du din del av kildesorteringsjobben, skal vi sørge for resten. Og vi vet det nytter.
For deg som forbruker gir det flere fordeler:
- Høy andel sortert avfall er med på å holde avgiftene så lav som mulig.
- Sortert avfall fører til mindre forurensende metoder slik som forbrenning og deponi.
- Gjenvinning reduserer behovet for nytt råstoff og reduserer i mange tilfeller energiforbruket i produksjonen.Styret i RTA

Styreleder  Odvar Voie Eikeland, Gjerstad kommune
Nestleder  Marianne Landaas, Tvedestrand kommune
Styremedlemmer  Aud Bente Loftesnes, Vegårshei kommune

 Stian Lund, Risør kommune

Gunnar Fløystad, ansattes representant


Varamedlemmer  Mona Kristine Stray Rambo, Risør kommune

 Morten Foss, Tvedestrand kommune

 Tallak Bakken, Vegårshei kommune

 Gro Christensen Eskeland, Gjerstad kommune

 Daniel A. Nilsen, ansattes representant
Vegårshei kommune Tvedestrand kommune Risør kommune Gjerstad kommune
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital